By Vilain Revolution – Bản cuối năm 2020

449,000

Tóm tắt thông tin sáp vuốt tóc By Vilain Revolution – Bản cuối năm 2020:

  • Độ giữ nếp: strong hold / độ giữ nếp cao
  • Độ bóng: low shine / độ bóng cực nhẹ, đem lại độ bóng mờ & cảm giác cực kì tự nhiên
  • Đặc điểm: không rít tóc, chất sáp cực dễ tan (mud wax)
  • Mùi hương: mùi bạc hà dễ chịu
  • Độ làm sạch: 8/10

còn 29 hàng

By Vilain Revolution
By Vilain Revolution – Bản cuối năm 2020

449,000

Compare