-> Cam kết 100% hàng nhập khẩu.

-> 1 hộp cũng giao hàng.

-> Hoàn trả lại tiền nếu chất lượng không như cam kết.