By Vilain Wrecking Ball 100ml bản Limited 2022

470,000

Công dụng By Vilain Wrecking Ball Limited 100ml

  • ✓ Độ giữ nếp: Strong Hold / giữ nếp tốt
  • ✓ Độ bóng: Matte Shine / bóng mờ trên tóc
  • ✓ Thích hợp với chất tóc: mỏng đến trung bình
  • ✓ Độ làm sạch: 9/10 cực kì dễ dàng làm sạch
  • ✓ Mùi hương: Nhiệt đới – đậm chất phái mạnh
  • ✓ Chất sáp: Charcoal Clay – dễ đánh tan và tạo kiểu
  • ✓ Re-style (vuốt lại tóc) cực kì dễ sau khi đội mũ.

còn 13 hàng

Compare