Sáp Osis+ 1 Dust It

330,000

Thông tin sản phẩm OSIS+ 1 DUST IT BỘT:

  • Độ giữ nếp: strong hold / dùng hiệu quả tốt nhất trên tóc khô
  • Độ bóng: 0/10
  • Độ phồng: max volume
  • Độ làm sạch: 10/10
  • Mùi hương: không có mùi
Sáp Osis+ 1 Dust It

330,000

Compare