Dapper Dan Heavy Hold Pomade – Superior Hold & Shine 100ml

429,000

Dapper Dan Heavy Hold Pomade 100ml – Superior Hold & Shine

  • Sản phẩm sẽ có độ hold cao và độ bóng cao (trái ngược lại dòng Dapper Dan Ultra Matte Super Hold Clay)
  • Độ giữ nếp: 9/10
  • Độ bóng: 9/10 – độ bóng sẽ giảm dần theo thời gian
  • Mùi hương: mùi thơm dịu đậm chất Dapper Dan cổ điển / Liquorice & Vanilla
  • Độ làm sạch: 6/10
  • Độ Volume: 6/10
  • Độ Texture: 8/10

còn 5 hàng

Dapper Dan Heavy Hold Pomade – Superior Hold & Shine 100ml
Dapper Dan Heavy Hold Pomade – Superior Hold & Shine 100ml

429,000

Compare