Cub Co Original Pomade 100gr

499,000

Công dụng Pomade gốc nước Cub and Co Original Pomade 100gr:

  • Độ giữ nếp: Firm Hold / Mạnh mẽ
  • Độ bóng: khoảng 7/10 – Rất tự nhiên
  • Dễ dàng tái tạo lại kiểu tóc
  • Không gây nặng tóc
  • Volume: 7/10
  • Độ làm sạch: 10/10
  • Mùi hương: Rosewood, Pine
Cub and Co Original Pomade
Cub Co Original Pomade 100gr

499,000

Compare