By Vilain Wrecking Ball 100ml bản Limited 2022

470,000

Công dụng By Vilain Wrecking Ball Limited 100ml

  • ✓ Độ giữ nếp: Strong Hold / giữ nếp tốt
  • ✓ Độ bóng: Matte Shine / bóng mờ trên tóc
  • ✓ Thích hợp với chất tóc: mỏng đến trung bình
  • ✓ Độ làm sạch: 9/10 cực kì dễ dàng làm sạch
  • ✓ Mùi hương: Nhiệt đới – đậm chất phái mạnh
  • ✓ Chất sáp: Charcoal Clay – dễ đánh tan và tạo kiểu
  • ✓ Re-style (vuốt lại tóc) cực kì dễ sau khi đội mũ.

còn 10 hàng

sáp By Vilain Wrecking Ball 2.0 Limited
By Vilain Wrecking Ball 100ml bản Limited 2022

470,000

Compare